เพื่อนกับการเมือง

หลายวันมานี้ รู้สึก “อิหยังวะ” กับสังคมไทยช่วงนี้มาก

คนรอบตัวหลายคน เชื่อ conspiracy theory หลายคนฟัง politicized/biased opinions แล้วเชื่อตามทันที พอเอา evidence based data หรือ facts ให้ดูก็หาว่าหมกมุ่น ว่าบ้าการเมือง… ซะงั้น…

จริงๆ พอจะเข้าใจ ว่าการแย้งเพื่อนที่เชื่อฝังหัวไปแล้ว รังแต่จะทำให้บาดหมางกัน และหลายครั้งก็รู้สึกได้

แต่ไม่ว่ายังไง ก็ยังเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ใช่เรื่องผิด หากเราทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจ

หวังว่าวันนึง “เพื่อน” จะเข้าใจเจตนาของเรา

“Always stand for what you believe in, even if it means standing alone.”

Runner. Investor. Father.