ทำเพื่ออะไร

หลังๆ มานี้ เริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับการลงทุน รวมถึงการเขียนบทความ และให้ความรู้ด้านการลงทุนกับคนรอบตัว

เริ่มตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าการที่เราแชร์ความรู้ เพื่อให้คนที่พอมีฐานะ มีฐานะดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก เราทำไปเพื่ออะไร

มันช่วยให้สังคมดีขึ้นตรงไหน…

เคยฟัง podcast ตอนนึง ชอบมาก แนะนำว่าให้เรา project ตัวเราเองในอนาคต ว่าอีก 10-20 ปี ข้างหน้า อยากเห็นตัวเราเองเป็นยังไง

มานั่งคิดดู เราคงไม่อยากเป็นคนที่คอยสร้างความโลภในใจคนแบบนี้ไปเรื่อยๆ ชีวิตมันควรมีความหมายมากกว่าแค่การปั้นตัวเลขในบัญชี

นอกจากเราจะเดินหลงทางแล้ว ยังพาคนรอบตัวเดินผิดทางตามกันมาเป็นขบวน ทุกคนฝันหวานถึงตัวเลขหลายหลักในบัญชี

ทั้งที่เจตนาจริงๆ ในการแชร์ความรู้ด้านการลงทุน คือ ช่วยให้คนรอบตัวเรา ได้รู้จักวางแผนการออม เพื่อไม่ลำบากในบั้นปลายชีวิต

แต่ความโลภไม่เคยปราณีใคร… ไม่เว้นแม้แต่ตัวเราเอง…

เราทุกคนปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำ จนหลงลืมไปว่าวันนึง เราก็จะแก่ตัวลง กินได้น้อยลง เที่ยวได้น้อยลง ทำอะไรได้น้อยลง ตัวเลขหลายหลักในบัญชี แทบไม่มีความหมายในบั้นปลายชีวิต

ความร่ำรวยจะมีประโยชน์อะไร ถ้าสังคม และชุมชนรอบตัวเรา ยังอยู่กันอย่างยากลำบาก บางครอบครัวต้องอดมื้อกินมื้อ บางครอบครัวขาดโอกาสทางการศึกษา บางครอบครัวต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัว เพราะเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขที่ดีพอ ฯลฯ

เราไม่ควรเป็นฟันเฟืองเพิ่มความเหลื่อมล้ำ ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก แต่ควรเลือกใช้ทรัพยากรที่เรามี ไปกับสิ่งที่เกิดประโยชน์กับชุมชน เกิดผลกระทบกับสังคมในวงกว้างมากกว่า

ยังมีคนอีกมาก ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ

ตอนนี้เรากำลังทำอะไร… ทำเพื่อใคร… ทำเพื่ออะไร…

Runner. Investor. Father.