ความเข้าใจผิด

ในชีวิตมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ช่วงวัยเด็ก ก็พยายามอธิบาย เพราะกลัวเสียเพื่อน เสียมิตรภาพที่ดีๆ ไป

พออายุมากขึ้น เริ่มเข้าใจอะไรๆ มากขึ้น เรื่องบางเรื่อง แม้จะมีการเข้าใจผิด คนที่เข้าใจเรา ยังไงก็เข้าใจ แม้ไม่ต้องอธิบาย/แก้ตัวใดๆ ส่วนคนที่ไม่เข้าใจเรา ยังไงก็ไม่เข้าใจเราอยู่ดี

Runner. Investor. Father.