หุ้นขึ้น ให้รีบขึ้นขบวน หุ้นตก อย่าเอามือไปรับมีด?

เห็นคนเล่นหุ้นหลายคน ชอบที่จะซื้อหุ้น ในช่วงตลาดกำลังไปได้ดี และมักจะขาย หรืออยู่เฉยๆ ในช่วงตลาดกำลังเป็นขาลง

ในโลกความจริง ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นแล้ว ทุกคนพูดได้หมด ว่าให้ซื้อถูก ขายแพง แต่พอเอาเข้าจริง เมื่อเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นแล้ว มากกว่าครึ่งกลับทำไม่ได้

ที่หนักคือ กลับทำในสิ่งตรงกันข้าม กล่าวคือ ยิ่งแพง ยิ่งซื้อ แต่พอยิ่งถูก กลับยิ่งอยากขายทิ้งๆ ไป

เพื่อให้เห็นภาพ จะสมมุติว่า นาย ก ซื้อหุ้น A ที่ราคา 10 บาท ด้วยเงิน 100,000 บาท

เมื่อเวลาผ่านไป หุ้น A อาจจะราคาตกไปบ้าง

ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ในช่วงที่หุ้น A ราคาตก เราจะยังคงมีหุ้นเพียง 10,000 หุ้น และเมื่อหุ้นวิ่งกลับมาที่ราคาเดิม คือ 10 บาท ผลตอบแทนเราจะยังคงเป็น 0%

แต่ถ้าเราซื้อเพิ่มเมื่อหุ้น A ราคาตก ด้วยเงิน 100,000 บาท เท่ากับตอนแรกที่เริ่มลงทุน ผลตอบแทนเราจะเป็นดังตาราง

ช่องที่ 4 คือ ปริมาณหุ้นทั้งหมดที่เรามี ส่วนช่องสุดท้าย คือผลตอบแทน (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) เปรียบเทียบกับเงินต้นที่ลงไปทั้งหมด 200,000 บาท

10 10 10000 10000 0.00%
10 9 10000 21111 5.56%
10 8 10000 22500 12.50%
10 7 10000 24286 21.43%
10 6 10000 26667 33.33%
10 5 10000 30000 50.00%
10 4 10000 35000 75.00%
10 3 10000 43333 116.67%
10 2 10000 60000 200.00%
10 1 10000 110000 450.00%

 
ยิ่งถ้าเรานำเงินมาลงทุนเพิ่ม มากกว่าที่ลงทุนในทีแรก (หุ้นตกหนัก ยิ่งต้องซื้อเพิ่มให้มาก) เช่น ลงเงินเพิ่มอีกเท่าตัว (เพิ่มอีก 200,000 บาท) ผลตอบแทนเราจะเป็นดังตาราง

10 10 10000 10000 0.00%
10 9 10000 32222 7.41%
10 8 10000 35000 16.67%
10 7 10000 38571 28.57%
10 6 10000 43333 44.44%
10 5 10000 50000 66.67%
10 4 10000 60000 100.00%
10 3 10000 76667 155.56%
10 2 10000 110000 266.67%
10 1 10000 210000 600.00%

 
จะเห็นได้ว่า การลงทุนในช่วงขาลง ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด กลับกัน มันยิ่งทำให้เรามีโอกาส ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น กว่าการลงทุนในช่วงเวลาปกติเป็นไหนๆ