ขั้นตอนการย้ายโดเมนออกจาก Webnic

แก้ไข Domain ให้พร้อมย้าย (Active) ถ้ายังติด Protected อยู่ Login to Partner Central at http://www.webnic.cc Under Domain Manager section Click on Domain Name Protection Select the respective domain name Set status to “Active” ขั้นตอนการขอ Authorization Code Login to Partner Central at http://www.webnic.cc Under Domain Manager section Click on User Management Select the respective domain name Click on […]

akajon

November 23, 2013

7 Reasons Why You’re Not A Millionaire

7 Reasons Why You’re Not A Millionaire If you’re not a millionaire, don’t give up hope that you will become one someday. Take note of the reasons you aren’t a millionaire and resolve to make changes that will make a million dollars obtainable, even for the average person.

akajon

November 22, 2013

Windows Update 0xc0000005 Application Error

Windows OS มันอัพเดทตัวเอง เสร็จเครื่องใช้งานไม่ได้เลย เจอแต่ Application Error 0xc0000005 ใครเจอปัญหาอันนี้ ให้ทำตามนี้นะ 1. Disconnect from the internet 2. Open Control Panel 3. Open Program & Features 4. Click “View installed updates” on the left-hand side 5. Find Update for Microsoft Windows (KB2859537, KB2872339, KB2882822) under the Microsoft Windows section 6. Uninstall that update and restart you PC […]

akajon

November 19, 2013
1 16 17 18 19 20