ฟิล์มกรองแสง Maxxma website

ปรับปรุงเว็บไซต์ ฟิล์มกรองแสง Maxxmafilm.com

เว็บ Maxxmafilm.com มีปัญหาเรื่อง SEO keywords หลายตัวไม่ optimize อีกทั้งเมนูค่อนข้างกระจัดกระจาย ตัวอย่างเช่น Maxxma Building เมนูจะแยกออกมาหมด ตามรูป

maxxmafilm building menu

ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ ทำให้ user กว่าจะ navigate เจอสิ่งที่ต้องการ แทบจะต้องลองกดดูทุก links โชคดีก็เจอ content ที่กำลังมองหา โชคไม่ดี ก็กดต่อไปเรื่อยๆ เป็น menu design layout ที่ใช้ยากมากๆ ยิ่งปัจจุบันนิยมออกแบบเว็บไซต์เป็น minimal design ด้วยแล้ว ยิ่งเยอะ ยิ่งดูไม่ทันสมัย กดเรียกเมนูที ยาวมาทั้งยวง ล้นขอบจอต้อง scroll page ลงมา เพื่อจะดูเมนูให้ครบ ส่วน Maxxma Auto ก็มีปัญหาแบบเดียวกัน

นอกจาก keywords กับเมนูแล้ว ยังมีปัญหาเรื่อง inconsistency ทั้งขนาดรูปภาพ การจัดเรียงรูปภาพ การเลือก fonts ขนาดและสี fonts ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน อันนี้ถ้าแก้คงยาว คงแก้เฉพาะพวกที่ขึ้นหน้าแรก หน้าสองไปก่อน ที่เหลือค่อยว่ากัน เอาเวลาไปทำ SEO ให้ติด ranking ก่อนสำคัญสุด

หลังทำการปรับปรุงขนาดรูปภาพ และทำ SEO Optimization ใน Maxxmafilm.com หน้าหลัก รวมถึงมีการปรับเมนูให้เข้าใจง่ายขึ้น กระชับขึ้น ก็จะได้เว็บไซต์หน้าตาดังรูป

ฟิล์มกรองแสง Maxxmafilm

เพิ่ม social contents เน้นบทความให้ความรู้เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง

ฟิล์มกรองแสง Maxxma ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มรถยนต์ ฟิล์มอาคาร คุณภาพสูง

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ranking หลังทำ SEO

May 5, 2018 – ฟิล์มกรองแสง ranking #55
May 10, 2018 – ฟิล์มกรองแสง ranking #40
May 27, 2018 – ฟิล์มกรองแสง ranking #30
May 30, 2018 – ฟิล์มกรองแสง ranking #25
June 19, 2018 – ฟิล์มกรองแสง ranking #12
June 23, 2018 – ฟิล์มกรองแสง ranking #8.8

Runner. Investor. Father.