คำนวณค่าทำเว็บแบบรายชั่วโมง

งานอธิบายชั่วโมงราคา
Project Briefคุยรายละเอียดงาน เพื่อเข้าใจธีมงาน และเนื้อหาต่างๆ2800
Information Architectureไม่ค่อยซับซ้อน ทำตาม outline ที่วางไว้1400
Design ResearchResearch ตัวอย่างดีไซน์ และปรับแก้ให้ตรงความต้องการ41600
Initial Drafts & Sketchesทำ first draft เพื่อตรวจสอบ62400
Design Revisionsแก้ไขงานดีไซน์ 3-5 ครั้ง208000
Final PSD Productionสรุปตัว final design2800
XHTML/CSS Developmentพัฒนาเว็บไซน์ตามที่ design ไว้208000
Server-Side Developmentติดตั้ง software (open source) และปรับ security ต่างๆ 2 ชม. แก้ไขธีมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ final design 14 ชม.166400
Testing & Debuggingให้ลูกค้าเป็นคนตรวจสอบ แล้วแจ้งเพื่อแก้ไข bug ต่างๆ2800
Content & Copywritingcontents ต่างๆ ลูกค้าเป็นคนส่งมอบ copy & paste ไม่ซับซ้อน2800
Photographyถ่ายรูปไม่เก่ง ไม่ขอรับงานถ่ายรูป00
Photo Art Directionไม่รับคุมกองถ่าย และแต่งรูปใดๆ00
Client Meetingsปกติคุยงาน และสรุปงานผ่านอีเมล เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีเวลาทำงานมากขึ้น00
Miscellaneousไม่มีเอกสารส่งมอบเพิ่มเติม00
รวม30,000