คำนวณค่าทำเว็บแบบรายชั่วโมง

งาน อธิบาย ชั่วโมง ราคา
Project Brief คุยรายละเอียดงาน เพื่อเข้าใจธีมงาน และเนื้อหาต่างๆ 2 800
Information Architecture ไม่ค่อยซับซ้อน ทำตาม outline ที่วางไว้ 1 400
Design Research Research ตัวอย่างดีไซน์ และปรับแก้ให้ตรงความต้องการ 4 1600
Initial Drafts & Sketches ทำ first draft เพื่อตรวจสอบ 6 2400
Design Revisions แก้ไขงานดีไซน์ 3-5 ครั้ง 20 8000
Final PSD Production สรุปตัว final design 2 800
XHTML/CSS Development พัฒนาเว็บไซน์ตามที่ design ไว้ 20 8000
Server-Side Development ติดตั้ง software (open source) และปรับ security ต่างๆ 2 ชม. แก้ไขธีมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ final design 14 ชม. 16 6400
Testing & Debugging ให้ลูกค้าเป็นคนตรวจสอบ แล้วแจ้งเพื่อแก้ไข bug ต่างๆ 2 800
Content & Copywriting contents ต่างๆ ลูกค้าเป็นคนส่งมอบ copy & paste ไม่ซับซ้อน 2 800
Photography ถ่ายรูปไม่เก่ง ไม่ขอรับงานถ่ายรูป 0 0
Photo Art Direction ไม่รับคุมกองถ่าย และแต่งรูปใดๆ 0 0
Client Meetings ปกติคุยงาน และสรุปงานผ่านอีเมล เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีเวลาทำงานมากขึ้น 0 0
Miscellaneous ไม่มีเอกสารส่งมอบเพิ่มเติม 0 0
รวม 30,000