Free Float คือ อะไร

free float หมายถึง หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในส่วนที่ไม่ได้ถือโดย strategic shareholder และไม่ได้เป็นหุ้นที่ซื้อคืน strategic shareholder คือ ผู้ลงทุนที่ถือหุ้นเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารหรือเพื่อเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในที่นี้รวมผู้ถือหุ้นกลุ่มต่อไปนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 ระดับแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นกลุ่มดังต่อไปนี้คือ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม และกองทุนที่ออมแบบมีภาระผูกพัน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ผู้ถือหุ้นที่มีข้อตกลงในการห้ามขายหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หลักเกณฑ์ในการประมาณการค่า Free Float  ค่า free float ประมาณการจากข้อมูลปิดสมุดทะเบียนในการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดของแต่ละบริษัทในแต่ละปี และปรับปรุงค่าประมาณการ free float ในช่วงหลังปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในกรณีสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี ดังต่อไปนี้ กรณีเพิ่มทุน โดย public offering, exercise warrant, preferred […]

add210

March 25, 2013

Enterprise Value EV คือ อะไร

Enterprise Value หรือ EV คือ มูลค่าสุทธิของกิจการ ค่านี้จะเป็นตัวปรับขนาดของมูลค่าตลาด (Market Cap) ให้เหมาะสมในการวิเคราะห์มูลค่าของแต่ละบริษัท การจะปรับมูลค่าตลาดให้เหมาะสม เราจะใช้ หนี้สิน และ เงินสด ของบริษัท มาใช้ในการปรับมูลค่าตลาด เพื่อที่จะหา Enterprise Value สูตร Enterprise Value (EV Formula) EV = มูลค่าตลาด + หนี้สินรวม – เงินสดรวม หนี้สินรวม ให้ดูจาก ตัวเลขหนี้สินทั้งหมด เงินสดรวม ให้ดูจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยิ่งหนี้สินมากเท่าไหร่ เรายิ่งต้องระวัง ไม่ดูแต่เพียง Market Cap ตัวอย่างเช่น หุ้น ABC ราคาในตลาดอยู่ที่ 7 บาท มีหุ้นทั้งหมด 100,000 หุ้น เท่ากับมี Market Cap 700,000 […]

add210

March 25, 2013

Benjamin Graham Quotes

The chief losses to investors come from the purchase of low-quality securities at times of favorable business conditions. Benjamin Graham Experience teaches that the time to buy stocks is when their price is unduly depressed by temporary adversity. In other words, they should be bought on a bargain basis or not at all. Benjamin Graham […]

add210

March 12, 2013

Favorite quote

แม้ความกระตือรือร้นอาจเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆ แต่ในตลาดหุ้น มันนำไปสู่ความหายนะแทบทุกครั้ง While enthusiasm may be necessary for great accomplishments elsewhere, on Wall Street it almost invariably leads to disaster. Benjamin Graham

add210

March 10, 2013

แนวทางการลงทุนปี 2556 โดย IH

เศรษฐกิจโลกในปี 2556 ก็คงจะมีประเด็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐเป็นหลัก และทำให้ธนาคารกลางของประเทศเหล่านี้พยายามดำเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ำและมีการอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การที่ดอกเบี้ยต่ำจึงทำให้นักลงทุนต้องหาทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตร จึงทำให้น่าจะมีสภาพคล่องไหลมายังประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจน้อยกว่าและน่าจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่าได้ ในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าการลงทุนในตลาดหุ้นได้รับความสนใจจากผู้มีเงินออมเพิ่มขึ้นมาก ตัวชี้วัดที่เห็นได้ดีคือ จำนวนหนังสือด้านการลงทุนในหุ้นที่ถูกจัดพิมพ์ออกมาขาย และหนังสือที่ขายดี 10 อันดับแรกมักจะมีหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนถึง3-4 เล่ม และเวลาไปไหนมาไหนก็จะเริ่มมีผู้คนพูดถึงการลงทุนในหุ้นมากขึ้น และมีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นมากขึ้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นิสิ่งที่ดีที่ผู้ออมเงินสนใจศึกษาการลงทุนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น แต่ในมุมที่น่าเป็นห่วงก็คือการมีนักลงทุนมือใหม่ที่อาจจะขาดประสบการณ์และคิดว่าลงทุนในหุ้นนั้นเป็นเรื่องง่าย รวยเร็ว และไม่เสี่ยง ซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้ในวันหนึ่งอาจจะพบว่าการลงทุนในหุ้นโดยขาดการศึกษาที่มากเพียงพอ การซื้อตามๆ กัน การปล่อยให้ความโลภมาครอบงำ วันหนึ่งอาจะค้นพบความจริงว่าการลงทุนในหุ้นโดยขาดการศึกษานั้นทำให้เงินหมดลงได้เร็วและจริงๆ เสี่ยงมากก็เป็นไปได้ครับ

add210

March 10, 2013

ส่องหุ้นผ่าน Top Line

By ธันวา เลาหศิริวงศ์ ผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นสองปีช่วงปี 1988-1989 และยังกลับไปอยู่เสมอ ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย วิถีชีวิตของคนที่น่าสนใจ อาหารอร่อย อากาศดี การเดินทางที่สะดวก แม้เวลาจะล่วงเลยกว่ายี่สิบปี ความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างอาจมีไม่มากนักแตกต่างกับประเทศที่กำลังพัฒนา จากการเดินทางครั้งล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าครองชีพคือ เครื่องดื่มกระป๋องมีราคาขายต่ำสุดอยู่ที่ 110 เยนซึ่งแทบไม่แตกต่างกับสมัยที่เคยอยู่ญี่ปุ่นทีเดียว ทำให้คิดได้ว่า การเติบโตด้านยอดขายหรือรายได้ของบริษัทในญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเช่นกัน

add210

February 17, 2013
1 9 10 11 12 13 17