จงเข้มงวดกับตนเอง และจงผ่อนปรนกับผู้อื่น

วันก่อนไปกินข้าวกับ pEiar ได้เห็นความสมถะ และเข้มงวดต่อตัวเอง ของ pEiar แล้วประทับใจดี pEiar เป็นหมอ มีรายได้สูง แต่ใช้ชีวิตเรียบง่าย นั่งรถเมล์ไปทำงานทุกวัน รู้จักใช้เงิน ไม่ฟุ่มเฟือย แต่พอนัดกินข้าวกันที่ร้านอาหารราคาแพง pEiar ไม่รอที่จะเป็นคนออกเงินก่อนแทบทุกครั้ง (ทั้งที่บอกไปก่อนแล้วว่าเราจะเลี้ยงมื้อนี้) เหมือนที่สุภาษิตจีนว่าไว้ “จงเข้มงวดกับตนเอง และจงผ่อนปรนกับผู้อื่น”

Good quote from Clinton

Hillary Clinton said in a March 2011 Bazaar interview: “I think that if you live long enough, you realize that so much of what happens in life is out of your control, but how you respond to it is in your control. That’s what I try to remember.”

iOS 4.3 & 4.2.1 Baseband

If you have locked iPhone, do not update iOS. iOS 4.2.1 will update your Modem Firmware (BB) to 03.10.01 iOS 4.3 will update your Modem Firmware (BB) to 04.10.01 The jailbreaking tools will come out very soon, but unlocking tools have been postponed for several months now.

1 21 22 23