เปรียบเทียบพอร์ทการลงทุนรูปแบบต่างๆ

พอร์ท 7THLTG คุณสุมาอี้

ลงทุนในหุ้น 7 ตัว ตัวละ 3000 บาท เป็นเงิน 21000 บาท ทุกเดือน ตั้งแต่ปี 2552 ตั้งเป้าลงทุน 15 ปี (จนถึงปี 2567) การปรับพอร์ทจะขึ้นกับตัวบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง หรือหุ้นมีมูลค่าเกินจุดสมดุลของพอร์ทโดยรวม

ผ่านมาแล้ว 10 ปี เท่ากับลงเงินต้นไป รวมแล้วทั้งสิ้น 2,520,000 บาท

ผลตอบแทนพอร์ทเป็นดังนี้

รวมเงินปันผลรับ

ณ วันที่ 14/9/2561 พอร์ทมีมูลค่าราวๆ 4,880,000 บาท

คิดเป็นผลตอบแทนทบต้น 6.83%

ณ วันแรกที่เริ่มลงทุน SET อยู่ที่ 721.57 จุด

ณ ปีที่ 10 SET อยู่ที่ 1722.21 จุด (+138.67%)

คิดเป็นผลตอบแทนทบต้น 9.09%

พอร์ทน้องไอวี่ Jitta

พอร์ทน้องไอวี่ เพิ่งลงทุนมาได้ 2 ปี คือ เริ่มเมื่อวันที่ 29/5/2560

เริ่มต้นด้วยเงินลงทุน 1,000,000 บาท และปรับพอร์ทตาม Jitta Ranking

กำไรปีที่ 1: 20.18%
กำไรปีที่ 2: -9.92%
ผลตอบแทนรวม: 8.25%
ผลตอบแทนทบต้น: 4.04%

ณ วันที่ 29/5/2562 มูลค่าพอร์ทอยู่ที่ 1,082,516 บาท

ณ วันแรกที่เริ่มลงทุน SET อยู่ที่ 1,568.17 จุด

ปีที่ 1 SET อยู่ที่ 1,734.54 จุด (+10.61%)

ปีที่ 2 SET อยู่ที่ 1,619.36 จุด (-6.64%)

คิดเป็นผลตอบแทนทบต้น 1.62%

Credit: http://dekisugi.net/7ltg และ https://library.jitta.com/th/blog-categories/investing-knowledge

Runner. Investor. Father.