ดอกเบี้ยทบต้น vs Bond Yield

หลังๆ มีคนรู้จักหลายคน ที่กลัว/ไม่ชอบตลาดหุ้น แต่ก็ไม่อยากนำเงินออมไปฝากธนาคารเพราะดอกเบี้ยต่ำเตี้ยติดดิน (ปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 0.25%) เลยเริ่มมองหาหุ้นกู้เพื่อถือลงทุนระยะยาว

แม้หุ้นกู้จะดูเหมือนว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นสามัญ เพราะมีความผันผวนต่ำ แต่แท้จริงแล้วหุ้นกู้มีความเสี่ยงแทบไม่ต่างจากหุ้นสามัญ

กรณีบริษัทที่ออกหุ้นกู้ล้มละลาย ไม่ว่าเราจะถือหุ้นกู้ หรือหุ้นสามัญ มูลค่าความเสียหายคือ -100% เท่ากัน

แต่ในที่นี้ เราจะไม่ลงลึกในรายละเอียดเรื่องความเสี่ยง แต่จะพูดถึงหุ้นกู้ในแง่ของผลตอบแทน เมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นสามัญ

ขอยกตัวอย่าง Perpetual Bond ที่ออกโดย MINT ณ ตอนนี้ ที่การันตีผลตอบแทน 6.1% ใน 5 ปีแรก เสนอขาย 1-6 ก.ย. 2565

กรณีที่เราลงทุน 1,000,000 บาท ในหุ้นกู้นี้ สมมุติว่า 30 ปี แล้วผลตอบแทนคงที่ตลอด 30 ปี เงินออมของเราจะกลายเป็น 2,830,000 บาท หรือเติบโต +183%

ดูเผินๆ เหมือนว่าหุ้นกู้จะเป็นการลงทุนที่ดีมากๆ

ทีนี้หากเรานำเงิน 1,000,000 บาท ไปลงทุนในหุ้น MINT เป็นเวลา 30 ปี แล้วสมมุติให้ราคาหุ้น MINT มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 6% เงินออมของเราจะกลายเป็น 5,743,491 บาท หรือเติบโต + 474%

ที่เป็นเช่นนี้เพราะผลตอบแทนของหุ้นกู้ เป็นผลตอบแทนคงที่จากเงินลงทุนเริ่มต้น ไม่มีพลังของการทบต้น

ส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ มีการทบต้นทุกปี ทำให้ผลตอบแทนในแต่ละปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้อัตราผลตอบแทนจะคงที่ก็ตาม

นั่นทำให้การลงทุนในหุ้นสามัญ ดีกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ ในหลายๆ กรณี

Runner. Investor. Father.